หอมรดกไทย

ขอเชิญร่วมตอบกระทู้ครับ

ผลงานรัชกาลที่5

อยากทราบผลงานของรัชการที่5ทั้งหมด จะเอาไปทำรายงาน ช่วยด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ บิว Mail to บิว [6 Nov 2003 20:28]
โดยคุณ ผู้จัดทำ [26 Dec 2003 12:44] #55 (1/11)
ผลงานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯนั้นมีอยู่มากมายนัก ต้องใช้เวลาในการรวบรวมมาก คงไม่ทันที่จะรอเอาไปทำรายงานครับโดยคุณ เพื่อนไทย [16 Jan 2004 09:38] #63 (2/11)
อยากแนะนำผู้ที่ต้องการทราบผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ให้เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดใน"เรื่องของไทยในอดีต"ในห้วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการมากพอสมควรทีเดียวครับโดยคุณ 222 [3 Nov 2005 10:02] #238 (3/11)
บอกผลงานของ ร.5มาให้หน่อยสัก5ผลงานโดยคุณ ตัก [10 Jan 2006 13:24] #272 (4/11)
ก็นึกว่าจะมีเนื้อหาโดยคุณ ...hi... Mail to ...hi... [15 Jan 2006 21:20] #274 (5/11)
• พระปิยมหาราช


๏ สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า
นึกพระนามความหอม
อวลอบกระหลบออม
เพราะพระองค์ทรงอุ้ม จุลจอม จักรเอย
ห่อหุ้ม
ใจอิ่ม
โอบเอื้อเหลือหลาย ๚


จากลิลิต “สามกรุง” ของ น.ม.ส.

......
๏ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระปิยมหาราช” รัชกาลที่ ๕ King RAMA Vพระปิยมหาราช ทรงเป็นกวีเอก อีกพระองค์หนึ่ง
ชึ่งมีผลงานพระราชนิพนธ์ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

• ประเภทร้อยแก้ว
- พระราชพิธีสิบสองเดือน
- ไกลบ้าน
- พระราชวิจารณ์
• ประเภทกวีนิพนธ์ ( ร้อยกรอง ) ..................................................................
- ลิลิตนิทราชาคริต
- บทละครเรื่องเงาะป่า
- โคลงสุภาษิต
- สุภาษิตนฤทุมนาการ
- นิราศพระแท่นดงรัง
- กาพย์เห่เรือ และเห่ชมนก เห่ชมนาง
• โคลงสุภาษิต บทพระราชนิพนธ์ ของพระองค์ ๏ ฝูงชนกำเนิดคล้าย
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ
ความรู้อาจเรียนทัน
เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง คลึงกัน
แผกบ้าง
กันหมด
อ่อนแก้ฤๅไหว ๚


• พระปิยมหาราช พระราชสมภพ
เสด็จขึ้นครองราชย์
บรมราชาภิเษก
สวรรคต
ระยะทรงครองราชย์ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ (๕๗ พรรษา)
พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓ (๔๒ ปี)


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ เมื่อพระชนม์ได้ ๙ พรรษา ได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ต่อมาอีก ๔ ปี ได้เลื่อนเป็น กรมขุนพินิตประชานาถ บรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมพรรษาได้เพียง ๑๖ พรรษา ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และทรงสถาปนากรมหมื่นบวรไชยชาญ ซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ของพระมหาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหาอุปราช ซึ่งปรากฎพระนามในภายหลังว่า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ขณะที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้สำเร็จราชการนี้ เป็นโอกาสให้พระองค์ได้เล่าเรียนศิลปวิทยาเป็นอันมาก นอกจากอักขระสมัย เช่น โบราณราชประเพณี รัฐประศาสนศาสตร์ โบราณคดี ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ วิชาปืนไฟ วิชามวยปล้ำ วิชากระบี่กระบอง และวิชาวิศวกรรม ยิ่งกว่านั้น ยังได้เสด็จประพาสต่างประเทศ เพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครอง ทรงปฏิรูปการแต่งกายของชาวไทย ทรงให้เลิกตัดทรงผม มหาดไทย เลิกการหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้า ทรงเลิกการตอกเล็บ บีบขมับ เกี่ยวกับการพิจราณาคดีทางโรงศาล และประการสำคัญอย่างยิ่งคือ ‘ทรงเลิกทาส’ ได้ทรงผนวชเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๖ และลาผนวช เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๖ แล้วบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๖ ทรงรับผิดชอบในการปกครองบ้านเมืองตั้งแต่นั้นมา และเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓

พระองค์ท่านได้บำเพ็ญกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยและประเทศชาตินานับประการ ประชาชนพลเมืองรักใคร่พระองค์มาก จึงได้ขนานนามว่า พระปิยมหาราชโดยคุณ นัท [15 Jan 2006 21:22] #275 (6/11)
ทรงให้เลิกตัดทรงผม มหาดไทย เลิกการหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้า ทรงเลิกการตอกเล็บ บีบขมับ เกี่ยวกับการพิจราณาคดีทางโรงศาล และประการสำคัญอย่างยิ่งคือ
‘ทรงเลิกทาส’โดยคุณ รท [12 Feb 2006 13:02] #280 (7/11)
นอกจากแต่งกลอนแล้วยังมีการนำรกไฟเข้ามาอีกด้วยโดยคุณ บุษยา ดอมไธสง Mail to บุษยา    ดอมไธสง [29 Jun 2006 09:09] #384 (8/11)
ช่วยหาโคลงสุภาษิตนฤทฺมนาการหน่อยค่ธจะทำรายงานวิชาภาษาไทยโดยคุณ บุษยา ดอมไธสง Mail to บุษยา    ดอมไธสง [29 Jun 2006 09:12] #385 (9/11)
ช่วยหาโคลงสุภาษิตนฤทฺมนาการหน่อยค่ะจะทำรายงานวิชาภาษาไทย ส่งวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 แล้วช่วยหน่อยนะค่ะโดยคุณ บุษยา ดอมไธสง Mail to บุษยา    ดอมไธสง [29 Jun 2006 09:15] #386 (10/11)
ช่วยหาโคลงสุภาษิตนฤทฺมนาการของ ร.5โดยคุณ 3333 [2 Nov 2006 16:50] #1330 (11/11)
นึกว่าจะมีเนื้อหาเยอะขอเชิญร่วมตอบกระทู้ครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
CopyLEFT and Powered By : Sansak