พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ

-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
-กองบัญชาการกองทัพไทย
-กองทัพบก
-กองทัพเรือ
-กองทัพอากาศ


ไฟล์ที่ใช้สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากไม่สามารถเปิดได้ให้ คลิ๊กที่นี่